Relevante links:

Vi, de druknede

Carsten Jensen's fantastiske slægtsroman om Marstals søfartsamfund ude og hjemme har sin egen hjemmeside, hvor du bl.a. kan downloade de første 20 sider af romanen og et par gode historier, der ikke nåede med i det endelige manuskript. Der er også anmeldelser af den meget roste og meget sælgende bog.

Den historiske og researchmæssige baggrund for bogen blev behandlet i DR PR1-radioprogrammet "Alle tiders historie" søndag den 7. januar 2007. Du kan downloade hele programmet (47 min. = 11 Mb !) som wma-lydfil her.

Virgo Fyn

Her findes en del kirkebogsregistreringer bl.a. fra Marstal, Ærøskøbing, Søby og Bregninge direkte til rådighed som "digitale kilder", altså man kan direkte hante dem på internettet.

For Marstals vedkommende findes de fleste af disse kirkebogsregistreringer også her på siden.

John Rasmussens hjemmeside John Rasmussen er født og opvokset i Marstal og hans hjemmeside har en hel del slægtsoplysninger.
Amt-herred-sogn Foreningen "Data i slægtsforskningen" har her samlet en række interessante informationer om Marstal Sogn.
Lars Svanes hjemmeside Lars Svanes hjemmeside indeholder også Marstal- og søfartshistorie samt mulighed for samlet at downloade de folketællinger fra Marstal, som Lars har indtastet.
Dansk demografisk database Her kan du søge i mange historiske folketællinger.
Arkivalier-on-line Her kan du se scannede originaler af nogle af de historiske folketællinger i selve kongeriget Danmark (altså ikke for hertugdømmet Slesvig, som Ærø hørte til indtil 1867), samt gradvis også flere og flere kirkebøger.
Landsarkivet i Odense Bl.a. praktiske oplysninger om Ærøs og det øvrige Fyns Amts regionale statsarkiv.
Ib Christensens hjemmeside "Aeroe Genealogy". Her finder du oplysninger om ca. 1.000 udvandrere fra Ærø, om mange slægter fra Ærø samt om Ærøs historie mere generelt.
Ulrick Normann Pedersens hjemmeside Her kan du bl.a. søge direkte på visse kirkebogsregistreringer fra Bregninge Sogn (Ærø)
Danske Skippere Erik Boysen har her indtastet bl.a. eksamensprotokollerne fra Københavns skipperlaug fra perioden ca. 1707 til 1839. I april 2005 kunne man her finde 54 eksaminenter med fødested i Marstal (og forresten langt flere fra Ærøskøbing), måske kommer der fremover yderligere oplysninger til?
DIS-Danmark "Data i slægtsforskningen" er en vigtig foreningen indenfor det tilsvarende emne. Foreningens hjemmeside indeholder mange interessante ting, såsom beskrivelser af næsten alle slægtsforskningsprogrammer og hjælpeprogrammer, samt oversigter over medlemmmerne hjemmesider, relevante kilder på internet opdelt efter sogn, etc.
Hvor mange hedder? På denne side i Danmarks Statistiks web kan du finde ud af, hvor mange du deler første fornavn, efternavn eller begge dele med i Danmark.
Cyndi's list Denmark Her er du på vej ud i den store verden med det danskrelaterede afsnit i en kæmpestor site, der angiver veje til personalhistorisk information i alverdens lande, dog især USA.
Marstal Søfartmuseum Få en indføring i Marstals unikke, lokale museums samlinger; se boghandelens interesante udvalg etc.
Ærø Portalen Her finder du links til næsten alt på og om Ærø!

Opdateret: 2007-11-08