FAQ

FAQ (Ofte stille spørgsmål)

Forventes marstallere.dk nu at være stabilt tilgængeligt på nettet fremover?

Især mellem februar og august 2009 har vores hjemmeside ligesom mange andre, der bruger samme program, været genstand for målrettede hacker-angreb, der har anbragt parasitetprogrammer hos os, hvorfra der så kunne videresendes “spam” mail. Efterfølgende har det danske webhotel, hvor databasen har været placeret, lukket for adgang pga. klagerne. Dette firma har ikke kunne tilbyde de indstillinger, som kunne beskytte imod hacker-truslen, hvilket jeg tog konsekvensen af den 10.-13. november, hvor databasen blev flyttet til et webhotel i USA, der har mange andre hjemmeside med samme teknik og er anbefalet af programmøren Darrin Lythgoe. Jeg er således meget optimistisk omkring stabiliteten fremover.

Hvorfor skal man registreres som bruger af marstallere.dk og logge sig ind før hver søge-session?

Marstallere.dk er resultatet af en MEGET STOR og ulønnet arbejdsindsats og det er en væsentlig motivationsfaktor for såvel “kaptajnen” på projektet som mange andre bidragsydere at kunne følge brugen af databasen tæt, ikke blot i form af en anonym brugsstatistik, der ikke skældner mellem søgerobotter og rigtige brugere, men i form af muligheden for at følge navngivne og identificerede brugere.

Desuden indeholder marstallere.dk grundlæggende data om mange nulevende personer, hvilket er indenfor lovgivningens rammer, men det er samtidig et argument for, at også brugerne, som henter informationen, identificerer sig.

Det er ganske gratis at registrere sig som bruger og der er ingen planer om at indføre nogen form for betaling.

Hvordan kan jeg få ændret forkerte oplysninger?

Når du kigger på en konkret person i databasen har du øverst en række faneblade. Klik på det længst til højre “Foreslå”. Du kan så nederst i tekstfeltet angive dine rettelser. Øverst skal du indtaste dit navn og e-mail-adresse (selv om du allerede er logget ind!)

Oplysninger modtages med tak, men jeg kvitterer eller takker ikke for det modtagne pga. mængden af modtagne rettelsesmails. Rettelserne kan først ses på nettet efter næste opdatering af databasen, der kan ligge få dage eller flere måneder ude i fremtiden, når en rettelse modtages.

Hvilke rettelser og tilføjelser medtages ikke i marstallere?

marstallere.dk er en geografisk defineret database omfattende Ærø øst for Drejet, eller sagt på en anden måde: Marstal Sogn inkl. det tidligere landsogn, således som vi kender det fra 1963. Oplysninger, som efter mit skøn ikke eller kun perifært er relateret til Marstal og marstallere medtages ikke, uanset som de drejer sig om Vestærø eller helt andre lokaliteter.

Principielt definerer jeg en marstaller i database-sammenhæng, som en person, der enten har haft fast adresse i Marstal i en kortere eller længere periode (evt. hele livet) og/eller en person, der har været hovedperson ved en kirkebogsbegivenhed i Marstal, altså er født, døbt, konfirmeret, viet, død og/eller begravet i Marstal.

Med udgangspunkt i definitionen lige ovenfor kan alle personer i en “kernefamilie”, hvor mindst een er marstaller medtages i databasen, idet de øvrige i husstanden er med til at beskrive denne marstallers livsforløb. I praksis vil udenbys forældre til en marstaller dog ikke blive oprettet som selvstændige personer, men blive nævnt i en tekstnote på barnets data. Ægtefællen vil normalt blive oprettet som person. Hvorvidt marstallerens børn oprettes har ikke været styret helt stringent, men hvis børneflokken er lille og/eller nogle af børnene er født i Marstal, oprettes typisk alle børnene; hvis børneflokken er større og alle født udenfor Marstal, så vil de typisk blive vist i en tekstnote.

Der kan forekomme afvigelser fra disse retningslinier i den eksisterende database, idet personer som en gang er oprettet ikke udrenses igen senere for at følge ovenstående slavisk.

Hvordan kan jeg bidrage til arbejdet med databasen udover med oplysninger om min egen familie?

Send en mail til mig!

Hvordan kommer jeg direkte til “den gamle” forside for databasesøgning istedet for “den nye” hjemmeside, f.eks. vha. et elektornisk bogmærke i min browser?

Fremover råder jeg over to adresser/domæner til marstallere:

www.marstallere.dk som er den nye hjemmeside og som også vil give adgang til andre informationer end databasen, samt til f.eks. udvalgte fotoserier.

www.marstallere.info som er den nye placering af selve databasen, der hermed forventes placeret udenfor hackernes rækkevidde. Hvis du laver et bogmærke til denne adresse, kommer du “uden om” den nye forside og direkte til database-hovedsiden.

Kontakt e-mail-adresse: flemmingboye@mail.dk

 

website design software

[Hjemmeside] [About Us] [Services] [News] [FAQ]