Velkommen til marstallere.dk

Følgende slægtsforskere  har indtil nu bidraget til Marstal-databasen

(med systematiske opgaver, som rækker udover deres egen familie)

(alfabetisk ordnet udfra efternavn)

Kurt Andersen

Korrekturlæsning og supplerende  indtastning af mange folketællinger og kirkebogsregistreringer fra  Marstal.

Matchning af kvinder, der er døde i Marstal  1921-1990, vs. listerne fra FT1921.

Revision af fødte mænd i Marstal 1892-1920.

Marianne Grube Borch

Indtastning af bibliografiske værk “Navigatørernes Bog” fra 1938.

Flemming Boye

Har taget initiativ til at lave en systematisk dækkende database i den form, som den nærmer sig nu.

Koordinering af projektet.

Samkøring af Ove Pedersens to store databaser med ialt 15.500-16.000 unikke individer.

Affotografering på ca. 7.000 digitale fotos  af kilder, gravsteder etc.

Oprettelse og sammenkædning af 5.800 afdøde  i Marstal 1803-1891, samt 2.200 marstallere fra FT1803.

Identificering af afdøde og viede i Marstal  Handelsplads i relation til databasen., indtil videre i perioden ca. 1892– 1921.

Indtastning af oplysninger fra vielses- og dødsregistreringer i Marstal (Handelsplads og Landsogn) for perioden 1892-1921.

Udvikling af strukturen og IT-implementeringen i den nuværende database, samt undersøgelse af mange fremtidige mulige videreudviklinger.

Udarbejdelse og vedligehold af denne hjemmeside for projektet/formidling på internet.

Rita Boye

Hjælp med tastning af korrekturer  til FT1921 og fødte mænd fra Marstal 1892-1920

Anette Fabricius

Indtastning af de fleste af Marstals kirkebogsregistreringer i perioden frem til og med 1891.

Karsten Hermansen

Uddybende undersøgelse af personerne bag de bevarede gravsteder  og gravminder på Marstals gamle kirkegård ved Marstal Kirke.

Lotte Brændegaard Hvid

Indtastning af Marstals folketællingslister fra 1845 samt diverse ældre kirkebogsregistreringer, p.t. ikke systematisk indarbejdet i  databasen.

Ayoe Jakobsen

Indtastning af konfirmerede mænd i Marstal Landsogn 1892-1935.

Analyse og indtastning af fødte i Marstal 1892-1920

Bent Jakobsen

Indtastning af konfirmerede mænd i Marstal Handelsplads 1892-1935.

Kaj Bülow Jensen

Har frem til sin død været meget aktiv i Marstals slægtsforskning, og arkivet benytter stadig det imponerende papirkartotek med 30-40.000 marstallere, lavet med de værktøjer, der var tilgængelige for ham før computeren holdt sit indtog i hjemmene og slægtsforskningen. Har også lavet flere slægtsbøger om marstalske familier.

Karen-Marie Jørgensen

Indtastning af supplerende informatiner om en del af drengene, født i Marstal 1892-1920.

Otto Jørgensen

Har frem til sin død været meget aktiv i Marstals slægtsforskning, og arkivet benytter stadig det imponerende papirkartotek med 30-40.000 marstallere, lavet med de værktøjer, der var tilgængelige for ham før computeren holdt sit indtog i hjemmene og slægtsforskningen. Har også lavet flere slægtsbøger om marstalske familier.

Troels Nielsen

Identificering af mange afdøde i Marstal Landsogn i relation til databasen, indtil videre i perioden ca. 1900 – 1921.

Ove Pedersen

Har stået for Marstal Egnsarkivs slægtsforskning siden 1989 og har bl.a. igennem en mangeårig indsats opbygget to meget store  databaser med hhv. 7.200 og 11.000 mennesker, der tilsammen udgjorde udgangspunktet for den nærværende database.

Behandling af henvendelser til Marstal Egnsarkiv fra slægtsforskere.

Erik Petersen

Indtastning af fødte i Marstal Handelsplads  og Landsogn i perioden 1921-1933.

Indtastning af viede i Marstal Landsogn i perioden 1921-1937.

Erik Rasmussen

Indtastning af Marstals folketællingslister fra 1921.

John Rasmussen

Indtastning af Marstals folketællingslister og diverse kirkebogsregistreringer, som dog p.t. ikke er indarbejdet i databasen.

Lizet Rauer

Matchning af hoveddatabasen med alle registrerede i folketællingen 13. febaruar 1803 i Marstal.

Vivi Dreyer Rindebæk

Matchning af mænd, der er døde i Marstal 1921-1990 vs. FT1921, samt indtastning af såvel disse som  tilsvarende døde kvinder.

Input til forbedring af præsentationsværktøjerne på hjemmesiden (fremtidige versioner).

Revision af ægteskaber hos mænd, der er døde i Marstal 1921- 1969.

Revision af fødte kvinder i Marstal 1892-1920.

Ole Steenhof

Deltagelse i korrekturlæsning af fødte i Marstal Handelsplads og Landsogn 1921-1933.

Indtastning af mange døde fra Marstals kirkebøger 1921-1990

Lars Svane

Indtastning af Marstals folketællingslister  fra 1803, 1880 og 1890, hvoraf dog kun førstnævnte p.t. er indarbejdet i databasen på systematisk vis.

Indtastning af Marstal Sogn (altså oplandets)  folketællingslister 1840.

Ulla Thomsen

Indtastning af konfirmerede kvinder i Marstal Handelsplads og Marstal Landsogn 1892-1935 (under udførelse).

Inge-Lise Trampedach

Indtastning af viede i Marstal Landsogn i perioden 1921-1937.

Indtastning af fødte i Marstal (begge sogne) 1933-1957.

Indtastning af supplerende informatiner om en del af drengene, født i Marstal 1892-1920.

 

 

Sidst opdateret 2010-05-24

website design software

[Hjemmeside] [About Us] [Location] [Contact Us] [Services] [News] [FAQ]